Hvis du ikke finner svar på det du lurer på så opprett en sak ved å trykke "new ticket"

Status for IT-systemene: Alle systemer er operative