Oversikt over felles IT-verktøy/systemer

#IT-VERKTØY/SYSTEMER Kunsthøgskolen i Oslo har 2 portaler som samlet gir tilgang til de fleste av skolens verktøy for administrative oppgaver, samarbeid og samhandlingsverktøy. (Agora og Office 365) ##AGORA: https://agora.uninett.no - gir tilgang til de felles administrative tjenestene fra UH-sektoren. Viktigst av alt er at du her har alle brukerforaene til UH-sektoren tilgjengelig. Søk deg fram til de gruppene som er relevant for deg, meld deg på disse og delta på diskusjoner, finn brukerveiledninger og følg med på informasjon som fortløpende legges ut. I tillegg finner du noen nyttige hjelpeverktøy for samhandling her. ###Administrative tjenester med tilhørende brukerforum i Agora: • Agresso – regnskap og innkjøp • P360 – saks og arkivsystem • FS – Felles studentsystem • SAP – lønns og personalsystem. (kun fagforum/grupper) • Skolens styringssystem for informasjonssikkerhet (Ledelsessystem) ###Hjelpeverktøy med tilgang fra Agora: • Filesender – send filer med ubegrenset størrelse til eksterne mottakere. Kvittering når mottaker laster ned. Mulighet for kryptering. Filen er tilgjengelig tidsbegrenset periode. • Telefonkonferanse. Sett opp telefonmøter med flere deltakere. (Lite brukt da man enklere setter opp telefonmøter i MBN-appen på mobiltelefon (Mobilt bedriftsnett fra Telenor) • Adobe Connect. Skolen har valgt å ikke benytte denne da vi bruker Skype for Business istedenfor. • Foodle. Fin for å finne fram til ledige møtedatoer og gjennomføre spørringer. Brukes mest mot eksterne da vi heller benytter Microsoft Forms fra Office 365 til intern møteplanlegging/spørreundersøkelser. ##Office 365: https://portal.office.com gir tilgang til kontorstøtteverktøy og en hel rekke med samhandlingsverktøy med stor lagringskapasitet (1 TB per bruker). Instruksjonsvideoer og brukerstøtte for de forskjellige verktøyene finner du her: https://support.office.com/nb-no/office-training-center ###De mest sentrale verktøyene er: • Alle officeprogrammene (Word, Excel, Powerpoint) i online og desktopversjon • Outlook – e-post • One Drive for Business – personlig dokumentlagring. Også enkelt å dele informasjon som ligger der internt. Versjonskontroll og mulighet for samskriving • Teams - samarbeidsrom hvor det deles informasjon med medlemmene av teamet og gjennomføres videomøter. • Sharepoint-områder for samhandling internt. Anbefalt framgangsmåte er selv å opprette en gruppe eller team i office365 portalen. Legg til de komponenter du ønsker fra tilgjengelig liste (gruppekalender, tidslinje, prosjektplan, dokumentlager, diskusjonsforum, One Note.) Inviter så de medlemmer du selv ønsker å gi tilgang. • Microsoft Forms – lag spørreundersøkelser og elektroniske skjemaer. • Flow – lag arbeidsflyter for oppgaver som skal automatiseres eller utføres av flere. • Planner – planleggingsverktøy for prosjekter med oppgaveprogresjon. • Delve – gir deg oversikt over alle dokumenter du har tilgang til i Sharepoint og One Drive på tvers av hele organisasjonen. • Stream. Last opp videoer og del med andre. • OneNote – gjør notater i en egen eller delt digital notatblokk. Anbefaler først opprette en gruppe/team for samhandling og så bruke notatblokken fra gruppeområdet • Mojo Helpdesk – brukerstøtteverktøy for ansatte/studenter ##Administrative verktøy som ikke er samlet i hovedportalene: • Canvas (Læringsplattform hovedsakelig for faglærere og studenter). • Timeedit. Time/romplanleggingsverktøy • SAP (Lønn og personalsystem) • ESS /DFØ app selvbetjeningsportal til SAP. ##Felles verktøy installert lokalt på alle PC-er: • 7-Zip. Pakker en eller flere filer inn i en enkelt komprimert fil. Kan kryptere filen. • VLC – mediaspiller (Video). Har enkle redigeringsmuligheter. Behovsprøvde verktøy for PC/Mac • Adobe Creative Cloud. Grafiske verktøy for utarbeidelse av illustrasjoner, bilde og videoproduksjon. • Adobe Acrobat Pro - Avansert PDF-redigeringsverktøy.  
See other articles in IT-informasjon