Trådløst nettverk (WiFi)

For å logge på trådløst nettverk (Eduroam) oppgir du ditt vanlige brukernavn med @khio.no bak og vanlig passord.

  • Eduroam - brukes for alle ansatte og studenter. Vil også gi deg tilgang til trådløst nett på andre utdanningsinstitusjoner og på enkelte flyplasser.
  • KHIO-guest - dette er eit nett for mellombels nettilgang for timelærarar og andre gjestar. (Studentar og tilsette skal ikkje bruke dette.) Selvbetjent løsning.
 
See other articles in IT-informasjon